Osteodynamika

Manuální systém, při kterém terapeut řeší poruchy opěrného aparátu a reguluje chybné nastavení osy těla.

fyziobilek.cz

Roman Bílek, Přemyslovců 49, Ostrava-Mariánské Hory